Scandinavian Teambuilding har opbygget mange års erfaring med teambuilding, både praktisk og som procesorienteret medarbejderudvikling.

Vores forløb består af en række praktiske aktiviteter, der giver medarbejderne en god oplevelse, flytter deres grænser og styrker sammenholdet. Vores absolut største styrke er imidlertid procesforløb: indgående forståelse for kundens behov danner grundlag for et teambuilding-forløb bestående af både teori og praksis. I disse forløb vægter forberedelsen med kunden lige så tungt som forløbet med medarbejderne og den efterfølgende evaluering.


Scandinavian Teambuilding sikrer jer en god proces
Scandinavian Teambuildings procestanke er unik: Vi understøtter vores forløb med et netværk af kvalificerede freelancekonsulenter fra de bedste nationale og internationale uddannelsesinstitutioner. Vi håndplukker altid de konsulenter, der bedst kan løse opgaven. At have en konsulent tilknyttet hver opgave sikrer stabilitet og tryghed i forløbet. En god proces giver indsigt og herigennem højere faglighed.

Hvad kan vi?

I enhver virksomhed skal der være plads til læring og samvær. Derfor er vi meget bevidste om, hvordan vores forskellige typer af events, kurser og forløb bidrager til disse to områder. I arbejdet med udvikling af medarbejdergrupper arbejder vi på tre niveauer.

1. Sammenhold

Vi skaber sammenhold i personalegruppen, dyrker nye relationer imellem kollegaerne, arbejder med fælles værdier og målsætninger.

Redskaber:

 • Events
 • Sommerfester
 • Relation Building
 • Værdiseminarer
 • Kick-Off arrangementer

2. Teamudvikling

Vi arbejder med udvikling af medarbejdergrupper og optimerer produktiviteten via målrettede kurser for teamet såvel som lederen.

Redskaber:

 • Praktisk teamudvikling
 • Målrettede kurser mod teamet
 • Forstå dine kollegaers styrker og svagheder
 • Det gode samarbejde
 • Lederkurser
 • Ledercoaching og konflikthåndtering

2. Personlig udvikling

Udvikling af de enkelte medarbejderes kompetencer, identificering af de svage sider i personalegruppen og konkrete redskaber til medarbejderne.

Redskaber: 

 • Inspirationskurser, der åbner op for nye idéer
 • Kompetencekurser
 • Personlig coaching
 • Målrettet vejledning og sparring til lederen

Skræddersyede forløb

Som led i vores bestræbelser på fortsat at skabe teambuilding af højeste standard, starter vores teambuilding-forløb oftest med en rekognosceringsfase. Her besøger vores konsulent kunden og sætter sig ind i de konkrete behov, forventninger og langsigtede målsætninger. Efterfølgende udvikler Scandinavian Teambuilding et skræddersyet forløb, som præsenteres for kunden, der nu kan tage stilling til, om forløbet lever op til forventningerne. Vi undgår altså formålsløs teambuilding, der ikke er målrettet jeres individuelle behov.

Scandinavian Teambuilding – din garanti for professionel udførsel

Når der er enighed om forløbet påbegyndes udøvelsesfasen, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Den tilknyttede konsulent følger aktivt forløbet i fællesskab med en række af vores erfarne instruktører, og det sikres i løbende sparring med kunden, at de opsatte mål opnås.

Under det aktive teambuilding-forløb dannes løbende referencer til kursisternes hverdag igennem evaluering og coaching. Denne evaluering lader vi hos Scandinavian Teambuilding ikke stå alene! Vores erfaring viser nemlig, at det er opfølgningen og bearbejdelsen af teambuilding-forløbet, der forankrer læringen hos kursisterne og skaber vedvarende ændringer i personalegruppen. Vores forløb bliver derfor fulgt op af den tilknyttede konsulent, som gennem besøg hos virksomheden danner det rette grundlag for blivende resultater af jeres teambuilding-forløb. Kontakt gerne Scandinavian Teambuilding for en uforpligtende samtale.

Samarbejdspartnere

Team Tours: Scandinavian Teambuilding har siden 2004 også arbejdet med teambuilding for børn og unge gennem Team Tours. Team Tours tilbyder en bred vifte at introture og studieture og har årlig mere end 20.000 glade elever på besøg.

Knowie: Scandinavian Teambuilding har med deres brede erfaring indenfor teambuilding, rådgivet startopvirksomheden Knowie, som fokuserer på virtuel teambuilding og psykologisk tryghed.