Styrk jeres kunderelationer med RelationBuilding®

Relationer er i dag blevet et konkurrenceparameter, og er derfor vigtigere end nogensinde. Relationer handler i bund og grund om at skabe en fælles referenceramme i form af fælles oplevelser. Vi giver jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere en enestående mulighed for at udvikle en fælles referenceramme, der kan udmønte sig i større samhandel, nye idéer og fælles forståelse.

For at en virksomhed kan servicere sine kunder optimalt, er det nødvendigt, at medarbejderne har et godt forhold til kunderne og et stort indblik i deres behov. Styrkelsen af fællesskabet mellem virksomhedens medarbejdere og kunder skaber øget samhandel, hvor medarbejderne i højere grad forstår hver enkelt kundes interesser. I kan opnå stor gevinst ved at sætte fokus på relationen mellem jeres medarbejder og kunden – Scandinavian Teambuilding har værktøjerne til at skabe dette fokus.

Styrk relationerne til dine samarbejdspartnere og få nye ideer

Effektivisér arbejdet med jeres samarbejdspartnere gennem RelationBuilding®. Vores erfaring viser en klar sammenhæng mellem styrken af personers interne bånd og deres evne til at samarbejde effektivt. Således skabes innovative ideer imellem jer og jeres samarbejdspartnere, som ikke ville kunne opstå uden det tætte netværk. Det er derfor sundt for både jer og jeres samarbejdspartnere at få en fælles referenceramme – denne ramme skaber RelationBuilding®.

Inviter jeres kunder med til uformel teambuilding

Med RelationBuilding® skabes det uformelle link mellem fx en key account manager og kunderne. Inviter kunderne med på en dag med teambuilding for en positiv interaktion, der styrker det personlige bånd.

Det bidrager til kundetilfredsheden og kan gøre salgsprocessen mere gnidningsfri, hvis der bygges et bånd af tillid. Vi sigter imod, at skabe en bedre forståelse internt imellem jer, jeres kunder og jeres samarbejdspartnere. Det letter kommunikation fremadrettet, når man ”taler det samme sprog”.