Vi har fokus på medarbejderne – trivsel, kompetencer og fælles retning

Virksomheder har jævnligt behov for at udvikle og ændre organisationen. En succesfuld forandring kan dog kun finde sted, hvis organisationen formår at delagtiggøre og involvere medarbejderne. Vi tilbyder teambuildingforløb og seminarer med dygtige konsulenter, der ryster og udvikler medarbejderne ud fra jeres konkrete udfordringer. Der er fokus både på den enkelte medarbejders behov, og på de teams som arbejder sammen. Organisationudvikling har mange aspekter, hos Scandinavian Teambuilding er vores primære kompetence medarbejdernes rolle og behov i forhold til den retning de bevæger sig i. Det gælder f.eks. ved implementering af fælles værdisæt og nye arbejdsaspekter ved omstrukturering.

Organisationsudvikling – der skaber værdi

Det er gennem medarbejderne at organisationen udvikler sig, men det er også gennem organisationen at medarbejderne udvikler sig! I samarbejde med ledelsen og HR-afdelingen udvikler vi idéer, metoder og kursusmoduler til at styrke og forbedre organisationen. Vi ønsker altid at dokumentere effekten af vores fælles ændringer, da vi mener, at organisationsudvikling uden en målbar effekt er værdiløs.

Organisationensændringer – involver medarbejderne i forandringsprocesen

Organisationsændringer opstår oftest i toppen af virksomheden og kan se kyniske ud, hvis ikke medarbejderne bliver involveret i processen. Det er derfor vigtigt at udarbejde en god forandringsproces, som involverer medarbejderne og skaber tryghed igennem forløbet. Scandinavian Teambuilding har i årevis været direktionens og HR-afdelingernes redskab til at skabe et link imellem de organisatoriske beslutninger og medarbejderne. Vores konsulenter bidrager med både teoretisk og praktisk erfaring, hvilket effektivt og målrettet benyttes til at opsætte og udføre en plan for, hvordan medarbejderne bliver inddraget i jeres organisationsudvikling. Scandinavian Teambuilding har stor erfaring med virksomheder, der står over for:

  • Fusioner
  • Implementering af fælles værdisæt
  • Udannelsesforløb
  • Omstrukturering
  • Sikring af tryghed og tillid til virksomheden

Står I over for nye udfordringer, og er jeres medarbejdere en uundværlig ressource? Så kontakt os for en uforpligtende samtale, og hør hvad vi kan gøre for jer.