Medarbejderudvikling er god personalepolitik og skaber værdi for medarbejderne og virksomheden.

Coaching sikrer optimal medarbejderudvikling

Coaching er et godt redskab til at skabe individuel medarbejderudvikling og skabe gruppedynamik med afsæt i det gode samarbejde. Der er således fokus på den enkelte medarbejder og på medarbejdergruppen som helhed. I dialog med den nærmeste leder finder vi den rette coach og det rette medarbejderudviklingsforløb til jer.

Teambuilding – Opbygning af medarbejdergruppen

Det er en kunst at opbygge et team, der fungerer. I Scandinavian Teambuilding har vi i årevis trænet denne disciplin, og vi har afholdt et utal af kurser og procesforløb. I samarbejde med vores medarbejderudviklingskonsulent sammensættes et forløb, som er specielt målrettet jeres afdeling. Vi laver forløb for medarbejdere med forskellig baggrund, det være sig medarbejdere med en lang videregående uddannelse som medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse.

Teamudvikling – Udvikling af teamet

Træn dit team og opnå konkrete resultater af jeres medarbejderudvikling. Vi har en række forskellige kurser, der sætter fokus på emner, som kan styrke og udvikle dit team. Kurserne kan med fordel bruges som en del af en udviklingsproces. Vores udviklingsforløb har et holistisk afsæt, og vi kommer omkring en række emner, som tager udgangspunkt i jeres specifikke behov. Her nogle eksempler på emner inden for medarbejderudvikling:

  • Persontyper – forskelligheder i medarbejdergruppen
  • Konflikthåndtering
  • Medarbejderudvikling
  • Innovation
  • Teamwork og Teambuilding
  • Stress håndtering

 Procesorienteret tilgangvi skaber værdi og kontinuitet 

Hos Scandinavian Teambuilding laver vi enkeltstående medarbejder-arrangementer, der aktiverer, motiverer, dygtiggør og som skaber forståelse for sammenhænge. Vi har tilsvarende erfaring med kontinuerte medarbejderudviklingsforløb, hvor vi bygger oven på og sikrer, at den røde tråd fastholdes gennem hele processen. Det kan være workshops, som ligger i forlængelse af hinanden inden for en kort tidshorisont, eller workshops som strækker sig over et år. De længerevarende forløb er f.eks. givtige ved fusioner, hvor medarbejderne skal forholde sig til nye aspekter i arbejdet og et nyt arbejdsmiljø.